Co to jest podział drewna na klasy i od czego zależy?

Podział drewna na klasy jakościowe to nieodłączny element procesu pozyskiwania i wykorzystania tego cennego surowca. Klasyfikacja ta pozwala na odpowiednie dopasowanie drewna do jego przyszłego zastosowania, a także wpływa na wartość rynkową produktów drzewnych. 

Po co wprowadzono podział drewna na klasy?

Podział drewna na klasy jakościowe ma swoje korzenie w różnorodności właściwości fizycznych i mechanicznych poszczególnych gatunków drzew. Drewno różni się między sobą strukturą, twardością, wytrzymałością czy odpornością na warunki atmosferyczne i biologiczne. W związku z tym, w celu uporządkowania rynku i ułatwienia wyboru odpowiedniego surowca, wprowadzono system klasyfikacji drewna oparty na jego cechach jakościowych.

Kluczowymi kryteriami podziału drewna na klasy są przede wszystkim wady i uszkodzenia występujące w materiale drzewnym. Wyróżnia się tutaj takie wady, jak sęki, pęknięcia, zgnilizna czy deformacje. Ponadto, do oceny jakości drewna uwzględnia się również jego barwę, strukturę i gęstość. W zależności od występowania tych cech, drewno może być przypisane do jednej z kilku klas jakościowych.

Jaki podział drewna obowiązuje w Polsce?

W Polsce obowiązuje podział drewna na klasy według Polskich Norm (PN), które są zgodne z normami europejskimi. W ramach tego systemu wyróżnia się cztery główne klasy jakościowe drewna, oznaczone symbolami A, B, C i D. Klasa A obejmuje drewno o najwyższej jakości, wolne od wad i uszkodzeń, natomiast klasa D to drewno o najniższej jakości, z licznymi wadami i ograniczonymi możliwościami zastosowania. Z wysokiej klasy drewna powstają na przykład meble drewniane.

Podział drewna na klasy jakościowe zależy od wielu czynników, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych. Do czynników naturalnych wpływających na jakość drewna należy przede wszystkim gatunek drzewa oraz warunki wzrostu, takie jak klimat, gleba czy dostępność światła. Na przykład, drewno sosnowe rosnące na ubogiej glebie będzie miało niższą jakość niż sosna rosnąca na żyznej glebie.

Czynniki antropogeniczne wpływające na podział drewna na klasy to przede wszystkim sposób pozyskiwania surowca oraz jego obróbka. Niewłaściwe praktyki leśne, takie jak wczesne cięcia czy uszkodzenia drzew podczas pozyskiwania, mogą prowadzić do obniżenia jakości drewna.